Farní sbor ČCE Miroslav

22.září 2013
Publikováno: Sunday, 22.09. 2013 - 19:18:00
Téma: Ohlášky

Milí bratři a sestry!

Dnes je sedmnáctá neděle po svaté Trojici a já vás domácí i hosty vítám při těchto bohoslužbách.

1.      Dnes se konají bohoslužby ještě dopoledne v 10.°°hod,v Litobratřicích a ve 13.30hod.v Bohuticích.Všechny  vykoná br. vikář a já mu děkuji za jeho službu v našem sboru.Náš bratr farář dnes káže a přednáší o novém zpěvníku v Olomouci.

2.      Dnes v podvečer v 17,- hodin se sejdeme v Kruhu kde si v pásmu vyprávění a obrázků účastníků letošního Blažkova přiblížíme jeho atmosféru.

3.      V příštím týdnu se budou konat následující setkání:

-v úterý se v 19°° hodin sejde staršovstvo ke své plánované mimořádné poradě, jejímž tematem by mělo být budoucí financování sboru i celé církve jak v krátkém výhledu 1-3 let, stejně tak v plánu dlouhodobém. Prosím presbytery, aby si prostudovali materiály které jsme obdrželi elektronickou poštou od br.faráře a to metodikou dle doporučení naší sborové účetní ses.Vesecké.

-ve středu dopoledne se koná Medvídek, ve 13.15 nejmladší děvčata(předškolní a 1. třída) ,v 16.45 mají biblickou hodinu starší děti. Ve 20.30 začíná v Kruhu další ročník biblického kroužku, který vede ses. Daniela Bednaříková. Tentokrát budeme číst epištolu Efezským.

-ve čtvrtek ve 14.45 se sejdou mladší děti a v 16.30 konfirmandky ke svému cvičení

-v pátek bude v 16hodin pravidelné rukodělné vytváření s dětmi v Kruhu a od 19°° zkouška zpěvu

-  o příštím víkendu bude seniorátní mládež hrát v Miroslavi volejbal. Organizační zajištení má na starosti br. Radek Fér.  

- Příští neděli 29.září se bude v rámci pravidelných bohoslužeb konat mimořádné sborové shromáždění s jediným bodem, a to Dohoda o sloučení farních sborů v Miroslavi a Hraběticích. Pozvánku na toto shromáždění i znění Dohody máte k dispozici na stolečku pod kruchtou k rozebrání.

4.    A protože s koncem září končí vikariát, dnes to bylo naposledy,co jsem z tohoto místa děkoval br. vikáři Otto Miklíkovi za jeho službu v našem sboru. Vždy to byla služba celodenní,neboť kázal na dvou,neb třech místech.A jistě mi dáte za pravdu když řeknu,že jeho kázání byla srozumitelná a přesvědčivá a nenechávala nikoho na pochybách,že má před sebou budoucího faráře . Rozhodnutí vikariátní komise bylo však jiné a v nás všech zanechalo spoustu otazníků.Protože neznáme všechny okolnosti,nepřísluší nám nad nikým činit jakékoli soudy.Přísluší nám pouze upřímně věřit a modlit se za to,třebaže se po lidsku zdá,že je vše uzavřeno a skončeno,aby se i v tomto případě prosadila Pravda,která je nad námi.

Já bych chtěl v tuto chvíli Vám br.vikáři poděkovat za vaši schopnost naslouchat lidem, hovořit s nimi o jejich radostech i nesnázích,ale také o otázkách víry a za vaši ochotu a připravenost jim vždy poradit a dle svých možností i pomoci. Děkuji Vám i za to,že jste se účastnil života sboru i nad rámec svých vikářských povinností,např. při brigádách v Hraběticích.

Jako upomínku na rok vikariátu v našem sboru přijměte tento dárek,který s citem a láskou vytvořila ses.Jiřka Uhříková.

5.   Před odchodem do NŠ zvu děti ke stolu Páně.                                                                  

 

 

 

 

 Tento článek si můžete přečíst na webu Farní sbor ČCE Miroslav
http://www.fscce.oryon.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.fscce.oryon.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=683