Farní sbor ČCE Miroslav

Rozvrh úloh NŠ
Publikováno: Saturday, 07.01. 2012 - 20:18:38
Téma: Děti
2011/2012 číslo název bibl.oddíl
8.1. 18 Utišení bouře a uzdravení posedlého L 8,22-39
15.1. 19 Vzkříšení dcery Jairovy L 8,40-56
22.1. 20 Nasycení pěti tisíců L 9,10-17
29.1. 21 Petrovo vyznání, předpověď utrpení L 9,18-27
5.2. 22 Proměnění na hoře L 9,28-45
12.2. 23 O modlitbě L 11,1-13; 18,1-8
19.2. 24 O zajištění L 12,13-34
26.2. 25 O připravenosti učedníků L 12,35-59
4.3. 26 O velikosti nepatrného L 13,18-30
11.3. 27 O hostinách a hostině L 14,7-20
18.3. 28 Podobenství o nalezených L 15,1-32
25.3. 29 Uzdravení deseti malomocných L 17,11-19
1.4. 30 Podobenství o farizeovi a celníkovi  L 18,9-14
8.4. V III Odpověď řeckým poutníkům J 12,20-36
15.4. 31 Ježíš a Zacheus L 19,1-10
22.4. 32 Vjezd do Jeruzaléma a prorocký nářek L 19,28-44
29.4. 33 Podobenství o zlých vinařích L 20,9-19
6.5. 34 Jidášova úmluva a poslední večeře L 22,1-30
13.5. 35 Cesta do Getsemane a zatčení L 22,31-53
20.5. 36 Petrovo zapření L 22,54-62
27.5. SvD Podobenství o těle a údech 1 K 12,1-27
3.6. 37 Ježíš před radou, Pilátem a Herodem L 22,63-23,25
10.6. 38 Ukřižování a pohřeb L 23,26-56
17.6. 39 Vzkříšení L 24,1-12
24.6. 40 Zjevení na cestě do Emauz L 21,13-35


Tento článek si můžete přečíst na webu Farní sbor ČCE Miroslav
http://www.fscce.oryon.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.fscce.oryon.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=497