Farní sbor ČCE Miroslav

Evangelický kostel v Miroslavi
Publikováno: Monday, 21.09. 2009 - 21:56:48
Téma:
Evangelický kostel v Miroslavi

Postaven v roce 1846                    

Zapsán v seznamu kulturních památek pod č. 6563

Kostel Českobratrské církve evangelické – jeden ze dvou miroslavských chrámů – není v pravém slova smyslu dominantou obce přesto, že v rámci města má nezastupitelné postavení. Svým vzhledem bez věže a zvonů a situováním mimo hlavní komunikaci se řadí k tzv. tolerančním modlitebnám, které byly budovány po vydání tolerančního patentu Josefem II. v roce 1781. V té době se v  Miroslavi a okolí přihlásilo evangelíků poměrně málo, nemohli se proto osamostatnit, proto byli přifařeni ke sboru ve vzdálené Nosislavi.  Jako filiální kostel nosislavského reformovaného sboru byl také miroslavský evangelický kostel v roce 1846 postaven a teprve poté získali miroslavští evangelíci samostatnost.

V současnosti je evangelický kostel centrem Farního sboru ČCE v Miroslavi, k němuž patří ještě tři kazatelské stanice s vlastními modlitebnami (Litobratřice, Moravský Krumlov, Bohutice) a kazatelská stanice v Troskotovicích. V Miroslavi se konají pravidelné  bohoslužby v neděli v 8.30 a v 19.00 hodin večerní pobožnost, po níž následuje setkání v přilehlém sálku zvaném Kruh. Programy v Kruhu mají nepřetržitou tradici od roku 1901, kdy byl sálek postaven tehdejším Kruhem křesťanských mladíků a panen.  Náplň kruhových setkání je obecně kulturní – cestování, literatura, umění, koníčky… Autoři besed jsou nejen členové sboru, ale také jejich přátelé a někdy i velmi vzácní hosté. Jak besedy v Kruhu, tak i veškeré bohoslužby jsou otevřeny veřejnosti, každý je upřímně zván.

Významnou součástí činnosti FS ČCE je uvádění koncertů a hudebních nešporů několikrát ročně pro veřejnost, většinou v neděli odpoledne. Na varhany z roku 1963 hrálo už mnoho významných varhaníků. Každoročně se konají koncerty učitelů Základní umělecké školy v Miroslavi a jejich přátel a koncert Znojemského komorního orchestru.

Opravy kostela


Opravy a údržba kostela jsou financovány převážně z darů členů sboru a jejich přátel. Z prostředků Jeronymovy jednoty a z darů od spřátelených sborů v zahraničí. Všem ochotným dárcům minulých generací i generaci současné jsme vděčni. Některé menší práce jsou prováděny svépomocí.


1958-1960   oprava kostela a fary
1963    stavba nových varhan (Krnov)
1975  pořízeno elektrické vytápění do kostela
1976  malování kostela (provedli bratři Emil Šimša a Zdeněk Bartuněk), elektrikářské práce provedeny většinou svépomocí
1979  nátěr lavic v kostele provedl bratr Losenický z Mor. Krumlova
1980-1981  I. etapa opravy střechy kostela  - eternitová krytina
1983  II. etapa opravy střechy kostela - apsida pokryta měděným plechem
1992  ozvučení kostela
1995-1996  stažení obvodových zdí, oprava fasády, restaurátorské práce 
2000  rekonstrukce varhan
2004-2006  přístavba kuchyňky za Kruhem
2005-2007  rekonstrukce Kruhu
2010 výměna stávající střešní krytiny kostela za měděnou

Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické Miroslav, Husova 44, 67172 Miroslav,
tel.: 515333109, e-mail:
cce.miroslav@volny.cz, http://miroslav.evangnet.cz/
Č.účtu: 1582635309/0800
Představitelé sboru: Mgr. Ondřej Titěra, farář a Ing. Jindřich Mach, kurátor


Autorky textu: PhDr. Lia Ryšavá a Ing. Rut Vesecká
Autoři fotografií: Mgr. Jan Pařenica a Ing. Jindřich MachTento článek si můžete přečíst na webu Farní sbor ČCE Miroslav
http://www.fscce.oryon.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.fscce.oryon.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=205